Privacy verklaring
 

Bij Park Drentheland doen we er alles aan om u een fijne vakantie te bezorgen. Wanneer u bij ons op vakantie gaat, hebben wij gegevens van u nodig. Ook als u informatie aanvraagt. Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Daarom doen we er alles aan om uw privé-gegevens ook echt privé te houden. 
 
Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. Dat betekent onder andere dat: 

wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring; 

wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden; 

wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist; 

wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken; 

wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw verzoek ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen

  
Wat willen we van u weten? 
Voorletter(s) en achternaam 
Om u op ons park en in onze verdere communicatie persoonlijk te kunnen aanspreken, gebruiken we uw naam. Die hebben we ook nodig om uw boeking te kunnen registeren. 
Adres en woonplaats 
De meeste boekingsgegevens sturen we per e-mail. Maar we willen u graag altijd kunnen bereiken, ook als de mail een keer niet zou werken. 
Telefoonnummer 
Het kan zijn dat wij contact met u moeten opnemen over uw boeking, dan bellen wij u op dit nummer. 
E-mail 
Bijna alle correspondentie sturen we per mail bijvoorbeeld de bevestiging van uw reservering. 
  
Google Analytics 
Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de Website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. 
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. 
 
Gebruik van cookies 
Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Daarmee kunnen wij onder andere verschillende opvragingen van pagina’s van de Website combineren en het gedrag van gebruikers analyseren. U kunt het gebruik van deze cookies weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kan beperken. 
  
Klikgedrag en bezoekgegevens 
Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt. 
  
Bewaartermijnen 
We bewaren gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door uw gevraagde dienst te leveren. 
Als u een contactformulier op de website invult, dan bewaren we de gegevens die u naar ons toe stuurt, zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige afhandeling daarvan met een maximum van 2 jaar. 
  
Inzage, correctie en recht van verzet 
Indien u een relatie met ons bedrijf heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u ons schriftelijk op de hoogte stellen, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten door dit te melden bij navolgend adres: 
 
Park Drentheland 
De Gavere 1 
8437 PE  Zorgvlied 
Tel: 0521-388 136 
Mail: info@parkdrentheland.nl 
  
Aanpassen privacy statement 
Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.